Historia Koła


Koło PZW Krotoszyn - Miasto Historia Powstania
Historia naszego koła Krotoszyn - Miasto sięga 1951 roku, kiedy to 26 lipca 1951 roku w powiatowym Domu Kultury w Krotoszynie odbyło się zebranie organizacyjne Koła, przy udziale 16 osób a zebraniu przewodniczył kol. Józef Chudzinski. Tu wybrano organ założycielski w skład którego weszli :

Bernard Urbanowicz
Stanisław Nowakowski
Józef Chudzinski
Jan Frala

Pierwsze walne zebranie Koła odbyło się dnia 19 stycznia 1952 roku w lokalu Powiatowej Spółdzielni Rzemieślniczej w Krotoszynie Rynek 16. W wyniku obrad wybrano pierwszy Zarząd Koła, którego Prezesem został kol. Ludwik Horała a wice Prezesem kol. Mieczysław William. Koło w tym czasie liczyło 45 członków. Od tego czasu rozpoczęła się historia Koła Krotoszyn - Miasto. Koło najpierw należało do Okręgu Poznańskiego, potem od 1975 roku do okręgu Kalisko - Leszczyńskiego i od roku 1979 jesteśmy w Okręgu kaliskim.


Prezesi naszego Koła od 60 lat to :1951 Bernard Urbanowicz- założyciel
1952-53 Ludwik Horała
1954 Jan Cegła
1955 Stanisław Urbaniak
1956 Jan Cegła
1957-58 Wacław Franke
1959-63 Józef Kozupa
1964-68 Albin Szczepański
1969-76 Józef Kozupa
1977-79 Tadeusz Kowalczyk
1980 Marian Śniatała
1981-83 Czesław Bielawny
1984 Florian Korczyński
1985-2008 Bogdan Kołacki
2009-2011 Jędrkowiak Jerzy
2011 -2013 Witkowski Michał

2013 - Młynarczyk WaldemarOd początku powstania Koła stan członków z roku na rok zwiększał się, a w roku 1982 wynosił 741 członków, należy nadmienić, że z naszego Koła gro członków przeszło do nowo powstających Kół są to Koła :

Kożmin, Raszków, Krotoszyn "Ceramik", Krotoszyn "Kolejarz", Krotoszyn "WSM" obecnie "Mahle", "Zduny", "Dobrzyca".

Od tego czasu nasze koło przyjęło nazwę Krotoszyn - Miasto z ilością 547 członków. Przy Kole działa obecnie bardzo prężna sekcja pod nazwą "Sekcja Biadki", której przewodniczy kol. Leszek Poczta. W pierwszych latach nastąpił wzrost do 646 a obecnie na koniec 2006 roku stan Koła to 300 członków w tym 32 uczestników do lat 16- tu i 5-ęć kobiet.

Jeżeli chodzi o działalność sportową, koło może pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu Okręgowym i Krajowym. W latach 70-tych i początkach 80-tych przy kole działała jedyna w okręgu Kaliskim sekcja rzutowa młodzieży kierowana pod okiem wytrawnego trenera śp. Mieczysława Jońskiego, która w roku 1978 zdobyła mistrzostwo ligi rzutowej Okręgu kalisko-leszczyńskiego. w 1979 roku Roman Twardowski wygrywa turniej rzutowy Oleśnicy i w roku 1980 ponownie go obronił. W tym samym roku Ryszard Kowalski zdobywa wicemistrzostwo Polski , ustanawia rekord polski oraz zdobywa Puchar T. Kasprzaka. W roku 1981 w mistrzostwach polski drużyna zdobywa cztery medale: dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy, a w roku następnym także na mistrzostwach polski jeden medal srebrny i trzy brązowe. Należy nadmienić, że drużyna używała prosty sprzęt często wykonany przez i własnych środków trenera.

W ostatnich dziesięciu latach członkowie naszego Koła odnieśli spore sukcesy w zawodach wędkarskich na szczeblu Okręgowym, Krajowym oraz w zawodach na zaproszenie. do jednych z najbardziej udanych sezonów należy rok 1999. Kol. Adam Żelazny zajął 6-te miejsce na zawodach spławikowych o Mistrzostwo polski Seniorów w Bydgoszczy a kol. Kamil Suchorzewski był 9-ty na mistrzostwach Polski Juniorów w Opolu. Młodzież z naszego koła Żaneta Poczta i Przemysław Wach reprezentując okręg Kaliski zajęła czołowe miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju młodzieży wędkującej w Zamościu i Żywcu. Drużyna naszego koła startująca w Mistrzostwach Okręgu zajęła drużynowo pierwsze miejsce, młodzież startująca w Mistrzostwach Okręgu członków uczestników również najęła zaszczytne pierwsze miejsce a kol. Adam Żelazny został wędkarzem roku Okręgu Kaliskiego.

Rok 2000 także przyniósł sporo sukcesów. Kol. Żaneta Poczta zajęła 7-dme miejsce w zawodach spławikowych dwu turowych o Mistrzostwo Polski Kobiet, które odbyły się 23 lipca w Opolu. należy nadmienić że w II turze zajęła I miejsce. Kol. Marek Szkudlarek zajął 5-te miejsce w trzy turowych zawodach Spinningowych Mistrzostw polski które odbyły się w dniach 8-10 września w Gorzowie Wielkopolskim. W I turze zajął I miejsce. W ogólnopolskich zawodach Młodzieży Wędkującej reprezentując Okręg Kaliski Żaneta poczta, Przemysław Wach z naszego Koła; oraz Koła "Mahle" Asia Woźna w Żywcu zdobyli drużynowo srebrny medal. kol. Żaneta Poczta biorąc udział w Grand Prix Polski 6 lipca w Gorzowie Wielkopolskim zajęła 4-te miejsce.

Marek Szkudlarek w 2000 roku został Mistrzem Okręgu w zawodach spinningowych a nasi najmłodsi zajęli drużynowo drugie miejsce w Okręgowych Zawodach Spinningowych członków Uczestników do lat 16-tu. Rok 2003 przyniósł nam duży sukces. Koleżanka Żaneta Poczta startując z zawodach spławikowych o Mistrzostwo Polski w kategorii Kobiet zajęła I miejsce. W ostatnich latach do jednych z bardziej udanych imprez sportowych naszego Koła należą zawody o " Puchar Mieczysława Jońskiego" - są to zawody otwarte. Głównym sponsorem tych zawodów jest kol. Józef Kujawski wieloletni członek naszego koła wychowanek sekcji rzutowej śp. Mieczysława jońskiego.

Wędkarstwo to nie tylko obcowanie z przyrodą, rekreacja i wypoczynek, ale dbałość o czystość wód i otoczenia poprzez liczne prace porządkowe, remontowe czy konserwacyjne. W pamięci starszych kolegów zostały zrealizowane takie zadania jak rekultywacja zbiornika wodnego w Tomnicach w 1969 roku. W roku 1978 oraz w 1982 rekultywacja zbiornika Wróżewy. największym zadaniem jakie podjęło się Koło byliśmy inicjatorami tego zadania> była rekultywacja J. Odrzykowskiego podjęta przez Miasto w 1986 roku. Aby zadanie mogło być zrealizowane Koło zadeklarowało pomoc w wysokości 30% wartości zadania. Początki były optymistyczne - każdy z członków zadeklarował przepracowanie 20 godzin., lecz nie wszyscy sie wywiązali. Mimo wielu trudności zadanie zostało zrealizowane w cyklu jednorocznym. Koło było także inicjatorem budowy opaski kanalizacyjnej eliminującej ścieki, uprzednio wpływające do jeziora. Kolo Krotoszyn-Miasto jest wiodącym w Powiecie Krotoszyńskim w opinii Okręgu jest Kołem wyróżniającym się, świadczy o tym zdobyty w przeszłości na własność Puchar za kilkuletnie pierwsze miejsce w współzawodnictwie Kół Okręgu Kaliskiego.