Plan prac na rzecz Koła 2023 r.


Lp.

Planowana czynność

Nadzór

Termin wykonania

Uwagi

1

Organizowanie zebrań Zarządu Koła

Prezes Koła

Raz w miesiącu

 

2

Prowadzenie szkoleń młodzieży

Zarząd [instruktorzy]

wg. ustaleń

 

3

Realizowanie imprez sportowych

Zarząd [kapitan sportowy]

wg. Kalendarza imprez sportowych

 

4

Egzaminy wstępujących do PZW

Komisja egzaminacyjna

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca do końca wrzenia

Sekretariat PZW w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz.

1600 - 1700

5

Festyn z okaz Dnia Dziecka

Zarząd

1 czerwca

Impreza dla dzieci nie zrzeszonych w PZW do lat 14

6

Dyżury w sekretariacie PZW

Członkowie zarządu

Pierwszy poniedziałek miesiąca

Do końca października od godz.

1600 - 1700

7

Prace na rzecz Koła

Zarząd [gospodarz Koła]

Cały rok

 

8

Zebranie plenarne członków Koła

Zarząd

wg. potrzeb

 

9

Realizacja uchwał i wniosków zebrania walnego

Zarząd

Cały rok