Nowości


UWAGA 

W dniu 12 czerwca nastąpi całkowite zamknięcie do wędkowania zbiornika J. Odrzykowskie w Krotoszynie. Dotyczy "małego" i "dużego" zbiornika. Zbiornika zamknięte zostaną od godz. 6.00 - 13.00. Przyczyną zamknięcia jest przeprowadzanie zawodów wędkarskich przez 3 Koła PZW.


również


Zbiornik nr 1 w Biadkach na czas zawodów w dniu 12 czerwca od godz. 6.00 - 13.00 zamknięty do wędkowania
P R A C E   N A   R Z EC Z   KO Ł A

 

W dniu 4 czerwca 2022 (sobota) na zbiorniku Biadki nr 1 odbędą się prace na rzecz Koła PZW Krotoszyn Miasto. Zbiórka uczestników godz. 8.00 na stanicy koła. Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu typu: sipy, łopaty, sekatory w miarę możliwości taczki. Pracę skoncentrowane będą głównie na równaniu kruszywem dróg dojazdowych