Składki członkowskie na 2018 rok


Składki 2018

  Składek wędkarskich na rok 2018 Okręgu PZW w Kaliszu 
    
RODZAJ  ŚWIADCZENIAWartość w złotych
    
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 
 a/ podstawowa86,-
 b/ składka ulgowa 50%43,-
 członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW 
 młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) 
 mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego a PZW powyżej 10 lat
 
 kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 
 c/ składka ulgowa 75%22,-
 członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami 
 członkowie uczestnicy do lat 16 
    
    
SKŁADKA OKRĘGOWA 
 a/ podstawowa124,-
 b/ składka ulgowa 74,-
 członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW 
 młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) 
 członkowie którzy ukończyli 70 lat 
    
 członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW62,-
    
 c/ uczestnik23,-
Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na podstawie wpisu do legitymacji dokonanego przez Skarbnika Koła. 
    
WPISOWE 
 a/ członka zwyczajnego25,-
 b/ członka uczestnika12,-
    
    
LEGITYMACJE 
 a/ członka zwyczajnego5,-
 b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 zwolniona z opłaty)
    
    
OPŁATA EGZAMINACYJNA 
 a/ członka zwyczajnego20,-
 b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 zwolniona z opłaty)
    
Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymację członkowską przez Biuro Z.O. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju
Składka okresowa dla członka PZW (który ma wykupioną składkę członkowską) za 1 dzień 25 zł, 2 dni 40 zł, 7 dni 70 zł
Składka okresowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców 1 dzień 40 zł, roczna 370 zł
Opłata okresowa upoważnia do wędkowania tylko na wodach Okręgu, na którym została wykupiona!!
U W A G A !!
Opłaty okresowe należy wpłacać na konto Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie WLKP
WBK Ostrów Wlkp nr konta:  34 1090 1160 0000 0000 1600 9528