Cele koła na 2016 rok


Lp

Cele koła PZW Krotoszyn-Miasto na 2016 r.

Status

Opis

1.

Dokończenie drogi dojazdowej do kompleksu zbiorników w Biadkach
90%
wyrównanie nawierzchni. c.d. umocnienia lini brzegowej drogi, zabezpieczenie

2.

Częściowe utwardzenie (nawierzchnia z kostki) na terenie stanicy koła w Biadkach.
50%
Zgromadzenie surowca (kostka,piasek cement). Wykonanie ścieżek

3.

Wykonanie częściowego zadaszenia terenu na stanicy w Biadkach
20%
Zgromadzenie surowca (materiały konstrukcji).
4.

Renowacji pomostów

(zbiornik nr 1)- kontynuacja

0%

Rozpoczęcie –sprzyjające warunki pogodowe

- gromadzenie materiałów

- kontynuacja roku poprzedniego

5.

Organizacja imprez sportowych

100%

Rozpoczęcie kwiecień 2016

- zgodnie z harmonogramem imprez sportowych na 2016 r.

6.

Utrzymywanie porządków na zbiornikach nr 1,2

na bieżąco

- organizacja prac

7.

Utrzymywanie porządków na zbiorniku J. Odrzykowskie

na bieżąco

- organizacja prac